Zajišťujeme veškeré služby, spojené s důstojným rozloučením s vašimi blízkými.
Nepřetržitá telefonická pohotovost: 516 452 818 - mob: +420 603 897 776

Kontaktní informace pohřební služba Zdeněk Slavíček Boskovice

Pohřební služba Zdeněk Slavíček

B. Smetany 54
680 01 Boskovice
tel: 516 45 28 18
mob: +420 603 897 776
email:posta@ps-slavicek.cz

Provoz kanceláře

Pondělí - pátek 08:00-16:00 hodin
Po telefonické dohodě
  • po pracovní době
  • o víkendech
  • o svátcích
 

Informační povinnost o mimosoudním řešení spotřebitelských sporů
Ve smyslu a podle ustanovení zákona § 14, § 20 až § 20za zák. 364/1992 Sb., o ochraně spotřebitele ve znění předpisů pozdějších, s odkazem na občanský zákoník č. 89/2012 Sb. se poskytuje klientu tato
INFORMACE o mimosoudním řešení spotřebitelských sporů
(1) Prodávající informuje spotřebitele jasným, srozumitelným a snadno dostupným způsobem o subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, který je pro daný typ nabízeného, prodávaného, poskytovaného nebo zprostředkovaného výrobku nebo služby věcně příslušný. Informace musí zahrnovat též internetovou adresu tohoto subjektu, kterým je Česká obchodní inspekce – www.coi.cz. Jestliže prodávající provozuje internetové stránky, uvádějí se tyto informace i na těchto internetových stránkách.
(2) V případě sporu mezi spotřebitelem a prodávajícím, který se nepodařilo mezi stranami urovnat přímo, poskytne prodávající spotřebiteli informace uvedené v odstavci 1 v listinné podobě nebo na jiném trvalém nosiči dat.“

Pohřební služba Zdeněk Slavíček, B. Smetany 54, 680 01 Boskovice
Copyright © 2011 - 2020 Váš prostor, s.r.o. | Všechna práva vyhrazena | GDPR - zpracování osobních dat